Doradztwo

/
/
Doradztwo

Doradztwo

Wejście na giełdę, przejęcie nowej spółki, reorganizacja grupy kapitałowej czy podjęcie innej złożonej transakcji są zazwyczaj dużym wyzwaniem dla dyrektorów finansowych i służb księgowych. Pomagamy naszym Klientom dostarczając kompleksowego wsparcia finansowego i podatkowego w zakresie oceny, przeprowadzenia i rozliczenia transakcji.

Świadczymy usługi doradcze w zakresie przygotowania, przekształcenia, dostosowania, czy zoptymalizowania systemu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, wdrożenia nowych zasad i standardów, a także zintegrowania w ramach grupy kapitałowej. Rozwiązujmy również trudne problemy biznesowe. Doradzamy Klientom w rozwiązaniu sporów pomiędzy stronami transakcji dotyczących kwestii księgowych czy finansowych. Wspieramy także przedsiębiorstwa, czy podległe spółki w rozwoju i organizację funkcji audytu wewnętrznego. 

Doradztwo w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości 

 • kompleksowa ocena, opracowanie modeli księgowych, polityk rachunkowości i rozliczenie złożonych transakcji (ekspertyzy, opinie)
 • doradztwo w zakresie rozliczenia księgowego i ujęcia w sprawozdaniach finansowych transakcji zgodnie z polskimi przepisami, MSSF i innymi wymogami
 • wsparcie we wdrożeniu nowych standardów rachunkowości, w tym MSSF
 • wsparcie w przygotowaniu pierwszych sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF
 • opracowanie polityk rachunkowości i wzorów sprawozdań finansowych 
 • uproszczenie i zwiększenie przejrzystości raportowania finansowego (ujawnień)
 • stałe doradztwo w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości (hot-line)

Doradztwo transakcyjne 

 • finansowe i podatkowe due diligence przy przejęciach podmiotów, przedsiębiorstw
 • wsparcie przedsiębiorstw w procesie przygotowania do oferty publicznej (IPO)
 • wsparcie w procesie restrukturyzacji grupy lub przedsiębiorstwa (połączenia, podziały, wydzielenia)
 • przygotowanie raportowania finansowego po połączeniu, podziale, reorganizacji spółki lub grupy
 • wsparcie w sporządzeniu biznes planów, budżetów, prognoz dla celów transakcji biznesowych
 • sporządzanie wycen związanych z przeprowadzanymi transakcjami (patrz też: corporate finance)
 • przygotowanie planu podziału lub planu połączenia i dokumentacji z tym związanej
 • przygotowanie wydzielonych sprawozdań finansowych specjalnego przeznaczenia (carve-outs)

Procesy księgowe i raportowanie

 • opracowanie modelu raportowania wewnątrz grupy kapitałowej
 • konsolidacja sprawozdań finansowych (tworzenie procedur, narzędzi, pomoc w przygotowaniu)
 • opracowanie wzorów i formatek do raportowania wewnętrznego (zarządczego)
 • analiza i optymalizacja procesów i procedur raportowania 
 • wsparcie merytoryczne we wdrożeniach systemów księgowych i narzędzi do raportowania
 • dostosowanie sprawozdawczości finansowej do raportowania zgodnie z MSSF lub innymi standardami
 • integracja raportowania przejętej jednostki z raportowaniem grupy kapitałowej

Doradztwo biznesowe 

 • doradca finansowy lub niezależny biegły rewident (expert witness) w sprawach spornych dotyczących transakcji przejęcia lub zbycia przedsiębiorstwa
 • audyty dochodzeniowe, mające na celu wykrycie przestępstw i nadużyć gospodarczych
 • doradztwo w zakresie organizacji lub optymalizacji funkcji audytu wewnętrznego
 • opracowanie planu audytu wewnętrznego i jego realizacja
 • outsourcing wybranych elementów zarządzania finansami przedsiębiorstw (np. raportowanie, controlling)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Krzysztof Gmur

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Krzysztof Gmur

Partner | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Radomił Maślak

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Radomił Maślak

Partner | ACCA
Place
13
in the Ranking of Audit Firms auditing the GPW
Place
13
in the Ranking of Audit Firms
Place
15
in the Ranking of Audit Firms by revenue
Place
7
Nexia International in Europe
Place
8
Nexia International around the world
Member countries
120 +
Distinction in the Rzeczpospolita Ranking
Nexia Pro Audit was once again recognized in the ‘Pro Bono activity’ category in 2021
Contact