Motoryzacja

/
/
Motoryzacja

Motoryzacja

W ostatnim czasie w branży motoryzacyjnej jesteśmy świadkami rewolucji, dotyczącej poszukiwania nowych źródeł zasilania samochodów osobowych oraz środków komunikacji zbiorowej, autonomiczności pojazdów oraz modelu użytkowania. Rewolucja wynika między innymi z rosnącej świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Zmiany będą dotyczyć nie tylko producentów aut, ale całego łańcucha dostaw na rzecz tychże producentów oraz usługodawców opierających swój biznes na branży motoryzacyjnej. 

Dlatego strategicznym elementem budowania przewagi konkurencyjnej firm z tej branży jest rozwój technologii, innowacyjność i wysokie nakłady na prace badawczo-rozwojowe, często wspierane przez politykę państwową czy europejską. 

Wyścig technologiczny, wymaga wyjścia poza tradycyjne ramy motoryzacji, podjęcia współpracy ze spółkami z innych branż, a także stwarza szanse na przejęcia jednostek gospodarczych.

Naszym Klientom z branży motoryzacyjnej pomagamy w realizacji strategicznych działań, zwiększających ich przewagę konkurencyjną na rynku i wpływających na efektywność ich działania. 

Usługi jakie świadczymy dla sektora motoryzacyjnego to m.in.:

  • audyt finansowy
  • doradztwo transakcyjne (finansowe i podatkowe due diligence, badanie completion accounts, wsparcie transakcyjne)
  • doradztwo w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji działalności (połączenia, wydzielenia, reorganizacje grupy)
  • doradztwo biznesowe (analiza budżetów, analiza i optymalizacja procesów finansowych)
  • wyceny przedsiębiorstwa (alokacja ceny nabycia, testy na utratę wartości)
  • dostosowanie modeli rachunkowości i sprawozdawczości finansowej do zmian w modelu biznesowym
  • doradztwo w zakresie sprawozdawczości (wdrożenie nowych standardów, konsolidacja, optymalizacja ujawnień, uporządkowanie sprawozdawczości wewnętrznej lub sprawozdawczości grupy, rozliczenia prac badawczo-rozwojowych)
  • doradztwo w zakresie przygotowań sprawozdań finansowych na giełdę (wdrożenie standardów MSSF, przygotowanie pierwszych sprawozdań według standardów MSSF, wsparcie w przygotowaniu prospektu emisyjnego i pierwszym raportowaniu na giełdę)
  • optymalizacja raportowania finansowego (zwiększenie przejrzystości dla użytkownika końcowego, zwiększenie wartości informacyjnej sprawozdań dla inwestorów)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Mirosław Kośmider

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Mirosław Kośmider

Partner Zarządzający | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Krzysztof Gmur

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Krzysztof Gmur

Partner | Biegły Rewident
Place
13
in the Ranking of Audit Firms auditing the GPW
Place
13
in the Ranking of Audit Firms
Place
15
in the Ranking of Audit Firms by revenue
Place
7
Nexia International in Europe
Place
8
Nexia International around the world
Member countries
120 +
Distinction in the Rzeczpospolita Ranking
Nexia Pro Audit was once again recognized in the ‘Pro Bono activity’ category in 2021
Contact