Chemia

Chemia

Przedsiębiorstwa działające w branży chemicznej, zarówno producenci, importerzy jak i dystrybutorzy, zobowiązani są do sprostania wielu wymaganiom regulacyjnym, prawnym i technologicznym. W obecnych czasach szczególnym wyzwaniem są kwestie związane z ochroną środowiska. 

W związku z bardzo dużą konkurencyjnością otoczenia, firmy działające w tej branży powinny kierować uwagę na nowe inwestycje oraz prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, by budować swoją przewagę na rynku.

Wymagania stawiane zarządzającym przedsiębiorstwami z branży chemicznej mają dość rozległy charakter. Dlatego naszym Klientom, działającym w tym obszarze, pomagamy w realizacji rozwiązań zwiększających ich przewagę konkurencyjną na rynku i wpływającą na ich efektywność działania. 

Usługi jakie świadczymy dla sektora chemicznego to m.in.:

  • audyt finansowy
  • badania projektów finansowanych ze środków unijnych
  • due dilligence finansowe/podatkowe/prawne na zlecenie sprzedającego/nabywcy
  • analizy i weryfikacje wybranych procedur i systemów         
  • wycena przedsiębiorstwa
  • sprawdzenie prawidłowości wyliczenia współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej zgodnie z wymogami ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE)
  • sprawdzenie prawidłowości wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji
  • doradztwo w zakresie przygotowań sprawozdań finansowych na giełdę (wdrożenie standardów MSSF, przygotowanie pierwszych sprawozdań według standardów MSSF, wsparcie w przygotowaniu prospektu emisyjnego i pierwszym raportowaniu na giełdę)
  • optymalizacja raportowania finansowego (zwiększenie przejrzystości dla użytkownika końcowego, zwiększenie wartości informacyjnej sprawozdań dla inwestorów)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Mirosław Kośmider

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Mirosław Kośmider

Partner Zarządzający | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Krzysztof Gmur

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Krzysztof Gmur

Partner | Biegły Rewident
Place
13
in the Ranking of Audit Firms auditing the GPW
Place
13
in the Ranking of Audit Firms
Place
15
in the Ranking of Audit Firms by revenue
Place
7
Nexia International in Europe
Place
8
Nexia International around the world
Member countries
120 +
Distinction in the Rzeczpospolita Ranking
Nexia Pro Audit was once again recognized in the ‘Pro Bono activity’ category in 2021
Contact