Szkolenia

/
Szkolenia

Szkolenia

Oferujemy szeroki zakres praktycznych i profesjonalnych szkoleń

Dzięki wysoce wykwalifikowanemu zespołowi praktyków i ekspertów oraz zróżnicowanym formom kształcenia, ukierunkowanym na praktyczne i efektywne przekazywanie wiedzy zapewniamy Państwu najwyższej jakości szkolenia. 

Organizując szkolenia, zależy nam na realizacji Państwa potrzeb i zapewnianiu satysfakcji, dlatego do każdego rodzaju szkolenia podchodzimy indywidualnie. Analizujemy oczekiwania, a następnie do danego programu dostosowujemy odpowiednich wykładowców oraz formy i techniki szkolenia.

Specjalizujemy się w szkoleniach w zakresie:

 • rachunkowości i sprawozdawczości (w tym MSSF)
 • rewizji finansowej (w tym MSB)
 • podatków
 • zarządzania ryzykiem oraz nadzoru korporacyjnego

Zakres szkolenia dostosujemy
do Państwa potrzeb

Dlaczego Nexia Pro Audit?

Praktyczne szkolenia

W organizowanych szkoleniach skupiamy się na praktycznym i efektywnym zastosowaniu nabywanej wiedzy. Dostosowujemy formę prowadzonych zajęć do Państwa potrzeb. Stosujemy zróżnicowane formy szkolenia, w tym szczególnie skupiamy się na interaktywnych warsztatach podczas, których mogą Państwo rozwiązywać różne zadania, przykłady oraz case studies, jak też uczestniczyć w dyskusjach moderowanych przez prowadzącego.

Wykwalifikowany Zespół

Dla Państwa zbudowaliśmy silny Zespół wykładowców, wybitnych w skali kraju praktyków i ekspertów. Posiadają oni wiedzę praktyczną, biznesową oraz teoretyczną, a także szerokie i różnorodne doświadczenie, jak również odpowiednie kompetencje trenerskie.

Otwartość i entuzjazm

Jesteśmy głęboko przekonani o potrzebie rozwoju, poszerzania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i kompetencji. Takie nastawienie daje nam energię do działania, a radość jaką czerpiemy z codziennej pracy, przekładamy na kontakt z Państwem oraz nasz sposób działania.

Elastyczność i kreatywność

Uważnie słuchamy i wnikliwie analizujemy. To pozwala nam szybko i skutecznie dopasować nasze szkolenia do zachodzących zmian oraz Państwa oczekiwań i potrzeb, tak aby móc przedstawić aktualną i pomocną wiedzę zawodową.

Wspieranie w rozwoju

Dzielimy się z Państwem naszą wiedzą, doświadczeniem oraz najlepszymi praktykami, a także służymy wsparciem i pomocą. Również sami stale rozwijamy swoje umiejętności i zdobywamy nową wiedzę, ponieważ czujemy się odpowiedzialni za wiedzę, jaką przekazujemy.

Odpowiedzialność i zaufanie

Wiemy, że musimy zapracować na Państwa szacunek i zaufanie, dlatego zawsze dbamy o profesjonalne podejście i najwyższą jakość naszych szkoleń. Od 2012 roku posiadamy uprawnienia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów do prowadzenia szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów.

Zadowolenie klientów

Nasze szkolenia cieszą się dużym uznaniem wśród uczestników, czego dowodzą ankiety ewaluacyjne, które regularnie wskazują na bardzo wysoki poziom zadowolenia. Satysfakcję klientów potwierdza także ponowny wybór naszej oferty oraz zwiększająca się z roku na rok liczba uczestników.

Doskonała organizacja

Od 2012 roku zajmujemy się profesjonalną organizacją szkoleń. Od samego początku dbamy o wszelkie szczegóły organizacyjne, w tym szczególnie o przyjazną atmosferę szkoleń, która sprzyja bieżącej wymianie wiedzy i doświadczeń. Dbamy nie tylko o Państwa rozwój, sami także stale się doskonalimy i staramy się być coraz lepsi w tym co robimy.

Najbliższe szkolenia

Nasi 
wykładowcy

Aneta Wilk-Łyś

 • Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
 • Członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (ACCA)
 • Wykładowca Banku Światowego, w ramach którego między innymi przeprowadza szkolenia
  w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej współpracując z PIBR
 • Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, MSSF (IFRS), ACCA (przygotowanie do egzaminów), CIMA (przygotowanie do egzaminów), audyt (MSB)
 • Współpracuje z firmami szkoleniowymi (m.in. BPP Professional Education) oraz z uczelniami wyższymi
 • Konsultant Banku Światowego w zespole CFRR, gdzie była odpowiedzialna za procesy szkoleniowe organizowane w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
 • Od roku 2016 szkoli również w ramach Nexia Pro Audit, ciesząc się bardzo dobrym odbiorem wśród uczestników szkoleń
Więcej informacji

Grzegorz Skrzeszewski

 • Dyplomowany biegły księgowy z 28-letnim doświadczeniem z zakresu badania sprawozdań finansowych według MSRF największych polskich przedsiębiorstw, z różnych branż i sektorów gospodarczych
 • Od 1991 roku do 2016 pracował w firmach audytorskich Coopers&Lybrand i PwC, ostatnio na stanowisku dyrektora, członka Zarządu, gdzie odpowiadał za przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych przedsiębiorstw przemysłowych
 • W 1992 roku dokonał pierwszego w Polsce tłumaczenia kilkusetstronicowego Podręcznika Rewizji Finansowej („Student’s Manual of Auditing” – Third Edition) z języka angielskiego na język polski na rzecz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • W latach 2007-2011 był zastępcą Prezesa i członkiem KRBR
 • W latach 2007-2015 był członkiem Regionalnej Rady KIBR w Warszawie
 • W latach 2011-2015 był członkiem Krajowej Komisji Nadzoru KIBR
 • W latach 2015-2017 członek Komisji Egzaminacyjnej KIBR, w której był odpowiedzialny za przeprowadzanie egzaminów z przedmiotów Rewizja Finansowa i z Prawa Gospodarczego, dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskane w innych państwach
 • Przez dwa lata był przedstawicielem KRBR w projekcie Common Content, zrzeszającym najbardziej prestiżowe instytuty biegłych rewidentów w Europie, w celu wypracowania wspólnych założeń kształcenia i egzaminowania biegłych rewidentów w Europie
 • W latach 2017-2019 pracował w Komisji Nadzoru Audytowego w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów
 • Od 1999 roku prowadzi wykłady z zakresu MSRF i MSSF w ramach szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów
 • Od wielu lat jest czynnym uczestnikiem różnych szkoleń, kursów i seminariów zawodowych na szczeblu międzynarodowym (między innymi w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Belgii, Włoszech, Francji, Czechach)
 • W ciągu 10 lat corocznie aktywnie uczestniczył w konferencjach Krajowego Stowarzyszenia Stanowych Rad Rachunkowości (NASBA) w USA
Więcej informacji

Joanna Aleksandrowicz

 • Aplikant radcowski w BG Tax & Legal
 • Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawno – podatkowej podmiotów gospodarczych
 • Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu

Anna Bosak

Manager Działu Szkoleń | Office Manager

Dominika Kowalik

Asystentka Zarządu
 
Place
13
in the Ranking of Audit Firms auditing the GPW
Place
13
in the Ranking of Audit Firms
Place
15
in the Ranking of Audit Firms by revenue
Place
7
Nexia International in Europe
Place
8
Nexia International around the world
Member countries
120 +
Distinction in the Rzeczpospolita Ranking
Nexia Pro Audit was once again recognized in the ‘Pro Bono activity’ category in 2021
Contact