Partner | Biegły Rewident

Krzysztof Gmur

/
/
Krzysztof Gmur

Krzysztof Gmur

Krzysztof Gmur

Partner | Biegły Rewident

Krzysztof jest Partnerem w Nexia Pro Audit. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz ponad 15 lat doświadczenia zawodowego zdobytego m.in. na stanowisku dyrektorskim w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki. W latach 2007-2011 był członkiem Komitetu do opiniowania aktów prawnych w KIBR, co pozwoliło mu na dogłębne poznanie najczęściej pojawiających się wątpliwości.

Jest ekspertem w dziedzinie audytu i sprawozdawczości finansowej według Krajowych Standardów Rachunkowości oraz MSSF. Specjalizuje się we wdrażaniu MSSF oraz polskich zasadach rachunkowości, w szczególności w połączeniu jednostek gospodarczych, konsolidacji oraz wycenie aktywów. Posiada również obszerne doświadczenie w statutowym badaniu sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych) oraz ocenie zgodności sprawozdań finansowych z wymogami MSSF. Przeprowadza badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych), jak również spółek zależnych dużych międzynarodowych korporacji. Prowadzi doradztwo księgowo-finansowe. 

Prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach, szczególnie z zakresu MSSF oraz warsztatów przeznaczonych dla członków Rad Nadzorczych. Szkoli również w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego prowadzonego w ramach Nexia Pro Audit. Autor i współautor publikacji książkowych m.in. „Mine 2011- The game has changed”, „Komercjalizacja B+R dla praktyków”, czy podręcznika dotyczącego kwestii badań i rozwoju dla NCBiR oraz licznych publikacji w prasie codziennej, w szczególności artykułów do miesięcznika „Rachunkowość”. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wykonujemy pełny zakres usług audytorskich
Doradzamy w różnych obszarach biznesowych
Place
13
in the Ranking of Audit Firms auditing the GPW
Place
13
in the Ranking of Audit Firms
Place
15
in the Ranking of Audit Firms by revenue
Place
7
Nexia International in Europe
Place
8
Nexia International around the world
Member countries
120 +
Distinction in the Rzeczpospolita Ranking
Nexia Pro Audit was once again recognized in the ‘Pro Bono activity’ category in 2021
Contact

Napisz wiadomość do Krzysztof Gmur

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności