Handel hurtowy i detaliczny

/
/
Handel hurtowy i detaliczny

Handel hurtowy i detaliczny

Branża handlu podlega bardzo znaczącym przekształceniom będącym odzwierciedleniem globalnych trendów w modelu konsumpcji, technologii i modelów biznesowych. Rozwój rynku e-commerce, na który wpływ mają ogólne trendy konsumenckie, a także efektywniejsza logistyka i transport, powoduje, że wartość sprzedaży internetowej, liczba sklepów internetowych, jak również liczba sklepów stacjonarnych sprzedających przez Internet nieustannie rośnie. 

Duża część graczy rynkowych widzi swoją szansę w zmianie modelu biznesowego na tzw. model abonamentowy (tzw. ekonomia subskrypcji). Z jednej strony zwiększa to dostępność i atrakcyjność usług lub produktów dla Klientów, a z drugiej stabilizuje wpływ gotówki do przedsiębiorców. Rosnąca świadomość społeczna konsumentów zmusza przedsiębiorców do formułowania oferty bardziej odpowiedzialnej społecznie oraz do efektywniejszego zarządzania zasobami, wpływa na zmiany w funkcjonowaniu organizacji.

Opisane wyżej zmiany wymagają odważnych decyzji i działań ze strony menedżerów oraz właścicieli firm z branży handlowej. 

Naszym Klientom z branży handlowej pomagamy w realizacji inicjatyw, zwiększających ich przewagę konkurencyjną na rynku i wpływającą na ich efektywność działania. 

Usługi jakie świadczymy dla sektora handlu to m.in.:

  • audyt finansowy
  • doradztwo transakcyjne (finansowe i podatkowe due diligence, badanie completion accounts, wsparcie transakcyjne)
  • doradztwo w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji działalności (połączenia, wydzielenia, reorganizacje grupy)
  • doradztwo biznesowe (analiza budżetów, analiza i optymalizacja procesów finansowych) 
  • wyceny przedsiębiorstwa (alokacja ceny nabycia, testy na utratę wartości)
  • dostosowanie modeli rachunkowości i sprawozdawczości finansowej do zmian w modelu biznesowym (np. nowe modele ujmowania przychodów)
  • doradztwo w zakresie sprawozdawczości (wdrożenie nowych standardów, konsolidacja, optymalizacja ujawnień, uporządkowanie sprawozdawczości wewnętrznej lub sprawozdawczości grupy)
  • doradztwo w zakresie przygotowań sprawozdań finansowych na giełdę (wdrożenie standardów MSSF, przygotowanie pierwszych sprawozdań według standardów MSSF, wsparcie w przygotowaniu prospektu emisyjnego i pierwszym raportowaniu na giełdę)
  • optymalizacja raportowania finansowego (zwiększenie przejrzystości dla użytkownika końcowego, zwiększenie wartości informacyjnej sprawozdań dla inwestorów)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Mirosław Kośmider

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Mirosław Kośmider

Partner Zarządzający | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Radomił Maślak

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Radomił Maślak

Partner | ACCA
Place
13
in the Ranking of Audit Firms auditing the GPW
Place
13
in the Ranking of Audit Firms
Place
15
in the Ranking of Audit Firms by revenue
Place
7
Nexia International in Europe
Place
8
Nexia International around the world
Member countries
120 +
Distinction in the Rzeczpospolita Ranking
Nexia Pro Audit was once again recognized in the ‘Pro Bono activity’ category in 2021
Contact