Przemysł

/
/
Przemysł

Przemysł

Ostatnie lata dla firm z sektora produkcyjnego to etap wchodzenia w czwartą rewolucję przemysłową (Przemysł 4.0), która w istotny sposób przekształci sposób funkcjonowania tego sektora. Internet Rzeczy (IoT), który jest głównym czynnikiem rozwoju Przemysłu 4.0 w dłuższej perspektywie doprowadzi do transformacji modeli biznesowych sektora, ale jednocześnie pozwoli na zwiększenie wydajności i elastyczności w zakresie odpowiadania na potrzeby Klientów. 

Coraz większa liczba firm i konsumentów dostrzega korzyści w płaceniu wyłącznie za korzystanie z danego produktu (w chwili gdy jest potrzebny) a nie za jego własność. Model pay-per-use stanie się powszechnym również i w sektorze produkcyjnym. Zastosowanie technologii cyfrowych oraz IoT pozwoli na większą indywidualizację i dostosowanie produkcji do specyficznych potrzeb Klienta. 

Powyższe zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie również w procesach finansowych, strukturze kosztów, modelach rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Przykładowo, sprzedaż usług (dostępności) zamiast produktów wiąże się z zupełnie innym ujęciem przychodów niż sprzedaż produktów, a także wymaga zmian w interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstwa.  

W związku z powyższym, naszym Klientom z branży produkcyjnej pomagamy w jak najlepszym dostosowaniu się do tych zmian w sferze sprawozdawczości finansowej i zarządczej poprzez następujące usługi:

  • audyt finansowy
  • dostosowanie modeli rachunkowości i sprawozdawczości finansowej do zmian w modelu biznesowym (np. nowe modele ujmowania przychodów)
  • doradztwo w zakresie sprawozdawczości (konsolidacja, uporządkowanie sprawozdawczości wewnętrznej lub sprawozdawczości grupy)
  • doradztwo w zakresie przygotowań sprawozdań finansowych na giełdę (wdrożenie standardów MSSF, przygotowanie pierwszych sprawozdań według standardów MSSF, wsparcie w przygotowaniu prospektu emisyjnego i pierwszym raportowaniu na giełdę)
  • optymalizacja raportowania finansowego (zwiększenie przejrzystości dla użytkownika końcowego, zwiększenie wartości informacyjnej sprawozdań dla inwestorów)
  • doradztwo transakcyjne (finansowe i podatkowe due diligence, badanie completion accounts, wsparcie transakcyjne)
  • doradztwo w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji działalności (połączenia, wydzielenia, reorganizacje grupy)
  • doradztwo biznesowe (analiza budżetów, analiza i optymalizacja procesów finansowych) 
  • wyceny przedsiębiorstwa (alokacja ceny nabycia, testy na utratę wartości)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Mirosław Kośmider

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Mirosław Kośmider

Partner Zarządzający | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Radomił Maślak

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Radomił Maślak

Partner | ACCA
Place
13
in the Ranking of Audit Firms auditing the GPW
Place
13
in the Ranking of Audit Firms
Place
15
in the Ranking of Audit Firms by revenue
Place
7
Nexia International in Europe
Place
8
Nexia International around the world
Member countries
120 +
Distinction in the Rzeczpospolita Ranking
Nexia Pro Audit was once again recognized in the ‘Pro Bono activity’ category in 2021
Contact