Farmaceutyka / Ochrona zdrowia

/
/
Farmaceutyka / Ochrona zdrowia

Farmaceutyka / Ochrona zdrowia

Dynamiczne zmiany w branży farmaceutycznej i ochronie zdrowia są spowodowane ogromnym postępem technologicznym. Najważniejsze trendy, takie jak: rozwój innowacyjnych terapii medycznych, cyfryzacja i wykorzystanie coraz szerszych i bardziej szczegółowych danych pacjentów oraz nacisk na diagnostykę i prewencję powodują, że firmy farmaceutyczne jeszcze chętniej inwestują w badania i rozwój.

Doświadczenia pandemii COVID-19 przyspieszyły niektóre trendy na rynku konsumenckim, takie jak digitalizacja sprzedaży, komunikacji z pacjentem, wykorzystanie platform wielokanałowych do promocji i sprzedaży, ale również uwypukliły istotne wyzwania dla branży, takie jak np. ryzyka płynące z ograniczeń w łańcuchu dostaw, uzależnienie od niektórych rynków i producentów, zwiększenie znaczenia współpracy z rządami. Dlatego, sukces na rynku farmaceutycznym wymaga umiejętnego wykorzystania możliwości płynących z rozwoju, ale i redukcji istotnych czynników ryzyka płynących z ograniczeń rynkowych. 

Naszym Klientom z branży farmaceutycznej pomagamy w realizacji projektów, zwiększających ich przewagę konkurencyjną na rynku i wpływających na skuteczność ich działania. 

Usługi jakie świadczymy dla sektora farmaceutycznego/ochrony zdrowia to m.in.:

  • audyt finansowy
  • audyt finansowy projektów badawczo-rozwojowych
  • doradztwo transakcyjne (finansowe i podatkowe due diligence, badanie completion accounts, wsparcie transakcyjne)
  • doradztwo w zakresie polityk rachunkowości (np. kapitalizacja prac R+D)
  • doradztwo w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji działalności (połączenia, wydzielenia, reorganizacje grupy)
  • doradztwo biznesowe (analiza budżetów, analiza i optymalizacja procesów finansowych) 
  • wyceny przedsiębiorstwa (alokacja ceny nabycia, testy na utratę wartości)
  • doradztwo w zakresie sprawozdawczości (konsolidacja, uporządkowanie sprawozdawczości wewnętrznej lub sprawozdawczości grupy)
  • doradztwo w zakresie przygotowań sprawozdań finansowych na giełdę (wdrożenie standardów MSSF, przygotowanie pierwszych sprawozdań według standardów MSSF, wsparcie w przygotowaniu prospektu emisyjnego i pierwszym raportowaniu na giełdę)
  • optymalizacja raportowania finansowego (zwiększenie przejrzystości dla użytkownika końcowego, zwiększenie wartości informacyjnej sprawozdań dla inwestorów)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Krzysztof Gmur

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Krzysztof Gmur

Partner | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Radomił Maślak

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Radomił Maślak

Partner | ACCA
Place
13
in the Ranking of Audit Firms auditing the GPW
Place
13
in the Ranking of Audit Firms
Place
15
in the Ranking of Audit Firms by revenue
Place
7
Nexia International in Europe
Place
8
Nexia International around the world
Member countries
120 +
Distinction in the Rzeczpospolita Ranking
Nexia Pro Audit was once again recognized in the ‘Pro Bono activity’ category in 2021
Contact