Aktualności

/
/
/
Obowiązki sprawozdawcze spółek komandytowych

Obowiązki sprawozdawcze spółek komandytowych

W związku z uzyskaniem przez spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. statusu podatnika CIT pojawiły się liczne wątpliwości dotyczące obowiązków sprawozdawczych tych spółek. Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o interpretację nowych przepisów prawa i wyjaśnienie ich konsekwencji dla sprawozdawczości badanych spółek komandytowych.

„Zgodnie z wyjaśnieniami Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości uzgodnionymi z Departamentem Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów:

  • Ww. przepisy przewidują, iż spółki komandytowe uzyskują status podatnika podatku CIT od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r.
  • Gdy spółki komandytowe stają się podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r., to termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości („uor”) (31 grudnia 2020 r., w przypadku gdy rok obrotowy równy jest kalendarzowemu) pokryje się z terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikającym z ustawy uzp.
  • Gdy spółka komandytowa uzyska status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r., to wówczas jest zobowiązana - wyłącznie dla celów podatkowych - do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający ten dzień (tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r.). Spółka komandytowa nie ma obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego na ten dzień, tj. 30 kwietnia 2021 r. Rok obrotowy spółki komandytowej za 2021 r. będzie trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzone sprawozdanie finansowe. Z brzmienia ustawy uzp (art. 12 ust. 4, który stanowi lex specialis do art. 3 ust. 1 pkt 9 uor) wynika także możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych (jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.) i kontynuacji roku obrotowego do dnia 30 kwietnia 2021 r. Zatem, jeżeli rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu, to jej rok obrotowy w tym przypadku będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Kolejny rok obrotowy będzie obejmował okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”

Pełna treść pisma PIBR oraz odpowiedź Min. Fin. Dostępne są tutaj.

8 stycznia 2021
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

Ministerstwo Finansów przygotowało przewodnik dotyczący rozwiązań pakietu VAT e-commerce…

3 września 2021

10 sierpnia 2021 r. ogłoszono uchwałę sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości n…

26 sierpnia 2021

Pod koniec lipca 2021 r. rząd przedstawił projekt ustawy wprowadzającej zmiany w ustawach pod…

9 sierpnia 2021
Place
13
in the Ranking of Audit Firms auditing the GPW
Place
13
in the Ranking of Audit Firms
Place
15
in the Ranking of Audit Firms by revenue
Place
7
Nexia International in Europe
Place
8
Nexia International around the world
Member countries
120 +
Distinction in the Rzeczpospolita Ranking
Nexia Pro Audit was once again recognized in the ‘Pro Bono activity’ category in 2021
Contact