Szkolenia

/
szkolenia kopia

Szkolenia

Oferujemy szeroki zakres praktycznych i profesjonalnych szkoleń. 

Dzięki wysoce wykwalifikowanemu zespołowi praktyków i ekspertów oraz zróżnicowanym formom kształcenia, ukierunkowanym na praktyczne i efektywne przekazywanie wiedzy zapewniamy Państwu najwyższej jakości szkolenia.

Organizując szkolenia, zależy nam na realizacji Państwa potrzeb i zapewnianiu satysfakcji, dlatego do każdego rodzaju szkolenia podchodzimy indywidualnie. Analizujemy oczekiwania, a następnie do danego programu dostosowujemy odpowiednich wykładowców oraz formy i techniki szkolenia.

Specjalizujemy się w szkoleniach w zakresie:

 • rachunkowości i sprawozdawczości (w tym MSSF)
 • rewizji finansowej (w tym MSB)
 • podatków
 • zarządzania ryzykiem oraz nadzoru korporacyjnego

Dlaczego Nexia Pro Audit?

W organizowanych szkoleniach skupiamy się na praktycznym i efektywnym zastosowaniu nabywanej wiedzy.
Dostosowujemy formę prowadzonych zajęć do Państwa potrzeb. Stosujemy zróżnicowane formy
szkolenia, w tym szczególnie skupiamy się na interaktywnych warsztatach podczas, których mogą
Państwo rozwiązywać różne zadania, przykłady oraz case studies, jak też uczestniczyć w dyskusjach moderowanych przez prowadzącego. Dzięki temu, każdy z Państwa ma możliwość
przełożenia konkretnej wiedzy na działania w swoich jednostkach.

Dla Państwa zbudowaliśmy silny Zespół wykładowców, wybitnych w skali kraju praktyków i ekspertów. Posiadają oni wiedzę praktyczną, biznesową oraz teoretyczną, a także szerokie i różnorodne doświadczenie, jak również odpowiednie kompetencje trenerskie.
Jesteśmy głęboko przekonani o potrzebie rozwoju, poszerzania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i kompetencji. Takie nastawienie daje nam energię do działania, a radość jaką czerpiemy z codziennej pracy, przekładamy na kontakt z Państwem oraz nasz sposób działania.

Uważnie słuchamy i wnikliwie analizujemy. To pozwala nam szybko i skutecznie dopasować nasze szkolenia do zachodzących zmian oraz Państwa oczekiwań i potrzeb, tak aby móc przedstawić aktualną i pomocną wiedzę zawodową.

Dzielimy się z Państwem naszą wiedzą, doświadczeniem oraz najlepszymi praktykami, a także służymy wsparciem i pomocą.
Również sami stale rozwijamy swoje umiejętności i zdobywamy nową wiedzę, ponieważ czujemy się odpowiedzialni za wiedzę, jaką przekazujemy.

Wiemy, że musimy zapracować na Państwa szacunek i zaufanie, dlatego zawsze dbamy o profesjonalne podejście i najwyższą jakość naszych szkoleń.
Od 2012 roku posiadamy uprawnienia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów do prowadzenia szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów.

Nasze szkolenia cieszą się dużym uznaniem wśród uczestników, czego dowodzą ankiety ewaluacyjne, które regularnie wskazują na bardzo wysoki poziom zadowolenia. Satysfakcję klientów potwierdza także ponowny wybór naszej oferty oraz zwiększająca się z roku na rok liczba uczestników.

Od 2012 roku zajmujemy się profesjonalną organizacją szkoleń.
Od samego początku dbamy o wszelkie szczegóły organizacyjne, w tym szczególnie o przyjazną atmosferę szkoleń, która sprzyja bieżącej wymianie wiedzy i doświadczeń.
Dbamy nie tylko o Państwa rozwój, sami także stale się doskonalimy i staramy się być coraz lepsi w tym co robimy.

Aktualnie prowadzimy szkolenia

Nasi wykładowcy

Opis

Wojciech Gandurski

• Partner zarządzający BG TAX & LEGAL
• Od 2019 roku Prezes BG Finance Sp. z o.o.
• Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych
• Doświadczenie zdobywał w spółkach doradczych Wielkiej Czwórki (PwC, Deloitte Poland)
• Specjalizuje się w podatku CIT i postępowaniach podatkowych oraz ryzyku działań restrukturyzacyjnych
• Posiada doświadczenie jako Radca prawny i Starszy konsultant w Deloitte Poland

Więcej informacji

Wioleta Biel

 • Licencjonowany Doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Prezes Zarządu BG TAX & LEGAL
 • Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte – jednej z największych spółek świadczących usługi doradztwa podatkowego na świecie
 • Specjalizuje się w podatkach dochodowych, międzynarodowej optymalizacji podatkowej, planowaniu podatkowym oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego
 • Doradza głównie w przedmiocie prawidłowego rozliczania pracowników i implikacji podatkowych transgranicznych przepływów pieniężnych
 • Asystowała przy wielu transakcjach restrukturyzacyjnych zarówno z wykorzystaniem podmiotów prawa polskiego, jak i prawa obcego
 • Wykładowca MDDP Akademia Biznesu, a także Szef studiów podyplomowych oraz wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni
 • Autorka licznych publikacji z zakresu zarówno polskiego, jak i zagranicznego systemu podatkowego
Więcej informacji

Waldemar Majek

 • Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą – funkcja społeczna
 • Ekspert specjalizujący się w zakresie rewizji finansowej, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego
 • Konsultant Banku Światowego przy Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy
 • Współautor książki z dziedziny ładu korporacyjnego – „Komitet audytu – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków”
 • W przeszłości dyrektor zarządzający jednej z największych firm szkoleniowych BPP Professional Education w Polsce
 • Doświadczenie w audycie i konsultingu zdobywał głównie w PwC w Holandii, Irlandii oraz Polsce. Jako menedżer działu usług zapewniających i doradczych nadzorował badania sprawozdań finansowych spółek z sektora usług finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne) i spółek z innych branż
 • Od 2005 r. jest członkiem ACCA i uzyskał tytuł Fellow Member
 • Posiada kwalifikację Certified Internal Auditor (CIA) i należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
 • Posiada akredytację The Institute of Internal Auditors (IIA Global) w zakresie zewnętrznej oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego (Quality Assurance Validator)
Więcej informacji

Tomasz Zielke

 • Partner ESO Audit s.c., biegły rewident z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym
 • Był autorem materiałów dotyczących powiadomień o zmianach w przepisach w tzw. systemie KIBR-ALERT
 • Przez 11 lat pracował dla PwC (ostatnio jako Wicedyrektor w Dziale Audytu i Usług Doradczych w gdańskim biurze PwC oraz członek Zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Polsce)
 • Pracując w PwC, niezależnie od badania sprawozdań finansowych, należał do grupy technicznej zajmującej się analizą złożonych problemów z zakresu rachunkowości polskiej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla potrzeb klientów, zespołów audytowych i doradczych PwC
 • Jest ekspertem w zakresie rewizji i sprawozdawczości finansowej opartych o polskie i międzynarodowe standardy
 • Przygotowywał i prowadził szereg szkoleń z zakresu MSSF, zasad rachunkowości i sprawozdawczości zgodnych z polskimi standardami rachunkowości, metodologii badania sprawozdań finansowych
 • Prowadzi również od samego początku, to jest od 2012 roku szkolenia, organizowane przez Nexia Pro Audit
Więcej informacji

Radomił Maślak

 • Partner Nexia Pro Audit, brytyjski biegły rewident (ACCA) z ponad 24-letnim doświadczeniem zawodowym
 • W latach 1997 – 2007 pracował w dziale audytu PwC prowadząc badania sprawozdań finansowych dla spółek i grup kapitałowych z różnych branż, w tym dla spółek notowanych na GPW i NASDAQ
 • W latach 2007 – 2020 budował, a następnie kierował grupą doradztwa księgowego w PwC, specjalizując się w doradztwie z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, raportowaniu finansowym, tworzeniu narzędzi do sprawozdawczości finansowej
 • W latach 2011 – 2014, pracując w PwC, był konsultantem Banku Światowego i Ministerstwa Finansów
 • Współkierował Akademią PwC, która organizuje zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia z zakresu m.in. rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • Prowadził warsztaty dla członków Rad Nadzorczych organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • Od roku 2020 prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Nexia Pro Audit
Więcej informacji

Paula Kołodziejska

 • Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku
 • Studentka Szkoły Głównej Handlowej z zakresu Prawa podatkowego
 • Aplikant radcowski w BG Tax & Legal, w której odpowiedzialna jest za bieżące wsparcie doradców podatkowych, przy czym specjalizuje się w podatkowych aspektach prawa własności intelektualnej oraz podatku u źródła od przychodów transgranicznych
Więcej informacji

Monika Markisz

 • Radca prawny/Doradca podatkowy
 • Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego
 • Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom, których działalność wiąże się pośrednio lub bezpośrednio z branżą nieruchomości – deweloperom, inwestorom czy wynajmującym
 • Wspiera swoim doświadczeniem zespoły badające sprawozdania finansowe
 • Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy
 • Prowadzi poczytnego i popularnego bloga podatki-dla-prawnika.pl
 • Stale prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane przez SKwP, uczy podatków aplikantów radcowskich i radców prawnych
 • Autorka materiałów do szkolenia z Modułu 14 ,,Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych”
Więcej informacji

Krzysztof Gmur

 • Partner Nexia Pro Audit, biegły rewident z ponad 17-letnim doświadczeniem zawodowym audytora
 • W latach 1998 do 2014 pracował dla PwC (ostatnio jako Dyrektor w Dziale Audytu i Usług Doradczych)
 • Pracując w PwC, niezależnie od badania sprawozdań finansowych, należał do grupy technicznej zajmującej się analizą złożonych problemów z zakresu rachunkowości polskiej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla potrzeb klientów, zespołów audytowych i doradczych PwC
 • Od roku 2004 jest członkiem PIBR (dawniej KIBR), w tym w latach 2007-2011 był Członkiem komisji ds. opiniowania przepisów prawnych w KIBR
 • Ekspert w zakresie rewizji i sprawozdawczości finansowej opartej o polskie i międzynarodowe standardy
 • Specjalizuje się także w doradztwie i szkoleniach w zakresie MSSF/MSR
 • W latach 2009-2010 prowadził warsztaty dla członków Rad Nadzorczych, a w latach 2005-2006 oraz 2014 prowadził liczne szkolenia dla Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
 • Jest współautorem publikacji PwC „Mine 2011- The games has changed”, współautorem książki „Komercjalizacja B+R dla praktyków” oraz autorem artykułów z zakresu MSSF
 • Prowadzi szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w Nexia Pro Audit od 2015, ciesząc się bardzo dobry odbiorem uczestników
Więcej informacji

Joanna Aleksandrowicz

 • Aplikant radcowski w BG Tax & Legal
 • Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawno – podatkowej podmiotów gospodarczych
 • Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
Więcej informacji

Grzegorz Skrzeszewski

 • Dyplomowany biegły księgowy z 28-letnim doświadczeniem z zakresu badania sprawozdań finansowych według MSRF największych polskich przedsiębiorstw, z różnych branż i sektorów gospodarczych
 • Od 1991 roku do 2016 pracował w firmach audytorskich Coopers&Lybrand i PwC, ostatnio na stanowisku dyrektora, członka Zarządu, gdzie odpowiadał za przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych przedsiębiorstw przemysłowych
 • W 1992 roku dokonał pierwszego w Polsce tłumaczenia kilkusetstronicowego Podręcznika Rewizji Finansowej („Student’s Manual of Auditing” – Third Edition) z języka angielskiego na język polski na rzecz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • W latach 2007-2011 był zastępcą Prezesa i członkiem KRBR
 • W latach 2007-2015 był członkiem Regionalnej Rady KIBR w Warszawie
 • W latach 2011-2015 był członkiem Krajowej Komisji Nadzoru KIBR
 • W latach 2015-2017 członek Komisji Egzaminacyjnej KIBR, w której był odpowiedzialny za przeprowadzanie egzaminów z przedmiotów Rewizja Finansowa i z Prawa Gospodarczego, dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskane w innych państwach
 • Przez dwa lata był przedstawicielem KRBR w projekcie Common Content, zrzeszającym najbardziej prestiżowe instytuty biegłych rewidentów w Europie, w celu wypracowania wspólnych założeń kształcenia i egzaminowania biegłych rewidentów w Europie
 • W latach 2017-2019 pracował w Komisji Nadzoru Audytowego w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów
 • Od 1999 roku prowadzi wykłady z zakresu MSRF i MSSF w ramach szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów
 • Od wielu lat jest czynnym uczestnikiem różnych szkoleń, kursów i seminariów zawodowych na szczeblu międzynarodowym (między innymi w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Belgii, Włoszech, Francji, Czechach)
 • W ciągu 10 lat corocznie aktywnie uczestniczył w konferencjach Krajowego Stowarzyszenia Stanowych Rad Rachunkowości (NASBA) w USA
Więcej informacji

Aneta Wilk-Łyś

 • Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
 • Członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (ACCA)
 • Wykładowca Banku Światowego, w ramach którego między innymi przeprowadza szkolenia
  w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej współpracując z PIBR
 • Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, MSSF (IFRS), ACCA (przygotowanie do egzaminów), CIMA (przygotowanie do egzaminów), audyt (MSB)
 • Współpracuje z firmami szkoleniowymi (m.in. BPP Professional Education) oraz z uczelniami wyższymi
 • Konsultant Banku Światowego w zespole CFRR, gdzie była odpowiedzialna za procesy szkoleniowe organizowane w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
 • Od roku 2016 szkoli również w ramach Nexia Pro Audit, ciesząc się bardzo dobrym odbiorem wśród uczestników szkoleń
Więcej informacji

Najbliższe szkolenia


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/yeswhite/nexiaproaudit.nowastronabiznesu.pl-ohb3/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php on line 73

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/yeswhite/nexiaproaudit.nowastronabiznesu.pl-ohb3/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php on line 73

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/yeswhite/nexiaproaudit.nowastronabiznesu.pl-ohb3/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php on line 73
00
dni do szkolenia
Zapisy
zakończone
7 września 2021

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/yeswhite/nexiaproaudit.nowastronabiznesu.pl-ohb3/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php on line 73

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/yeswhite/nexiaproaudit.nowastronabiznesu.pl-ohb3/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php on line 73

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/yeswhite/nexiaproaudit.nowastronabiznesu.pl-ohb3/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php on line 73

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/yeswhite/nexiaproaudit.nowastronabiznesu.pl-ohb3/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php on line 73

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/yeswhite/nexiaproaudit.nowastronabiznesu.pl-ohb3/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php on line 73

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/yeswhite/nexiaproaudit.nowastronabiznesu.pl-ohb3/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php on line 73
Kraków / on-line
00
dni do szkolenia
Zapisy
zakończone
7 września 2021
stacjonarne / on-line

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/yeswhite/nexiaproaudit.nowastronabiznesu.pl-ohb3/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php on line 73

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/yeswhite/nexiaproaudit.nowastronabiznesu.pl-ohb3/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php on line 73

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/yeswhite/nexiaproaudit.nowastronabiznesu.pl-ohb3/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php on line 73

Zapraszamy do kontaktu

W przypadku zainteresowania szkoleniami prosimy o kontakt:

Anna Bosak

Manager Działu Szkoleń | Office Manager

Dominika Kowalik

Asystentka Zarządu
 
Place
13
in the Ranking of Audit Firms auditing the GPW
Place
13
in the Ranking of Audit Firms
Place
15
in the Ranking of Audit Firms by revenue
Place
7
Nexia International in Europe
Place
8
Nexia International around the world
Member countries
120 +
Distinction in the Rzeczpospolita Ranking
Nexia Pro Audit was once again recognized in the ‘Pro Bono activity’ category in 2021
Contact